danh sách dự án

KHO IMO LONG BÌNH

Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m22000
tấn0
Các dự án khác: