danh sách dự án

NHÀ KHO GIA THÙY

Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:NHÀ KHO
Địa điểm:Đồng Nai
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m214000
tấn350
Các dự án khác: