danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ VSIP

Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:VSIP II - BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m210000
tấn0
Các dự án khác: