danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG BAO BÌ VINAFILM

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:BAO BÌ
Địa điểm:LONG AN
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m220000
tấn0
Các dự án khác: