danh sách dự án

NHÀ MÁY DỆT NHUỘM DREAM

Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:KCN MINH HƯNG - BÌNH PHƯỚC
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m27000
tấn0
Các dự án khác: