danh sách dự án

TAVICO

Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:KẾT CẤU THÉP
Địa điểm:ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m240000
tấn0
Các dự án khác: