danh sách dự án

NHÀ MÁY THÚ NHỒI BÔNG CFVINA

Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:THÚ NHỒI BÔNG - HÀN QUỐC
Địa điểm:KCN MỸ PHƯỚC 2+3
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m240000
tấn0
Các dự án khác: