danh sách dự án

NHÀ MÁY HITECH

Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:MAY MẶC
Địa điểm:DUY XUYÊN - QUẢNG NAM
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Trung
Quy mô:m240000
tấn0
Các dự án khác: