danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG A-B-B1 TÍN NGHĨA

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:KCN NHƠN TRẠCH 3
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m210000
tấn0
Các dự án khác: