danh sách dự án

NHÀ THI ĐẤU ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Image Image Image
Ngành nghề SX:NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO
Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m20
tấn350
Các dự án khác: