danh sách dự án

NHÀ KHO SỐ 3&4 TIẾN NGA

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:NHÀ KHO
Địa điểm:BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m224000
tấn0
Các dự án khác: