danh sách dự án

SHOWROOM

Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:BAC LIEU
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m24000
tấn0
Các dự án khác: