danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN - VRG 2022

Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:CÔNG NGHIỆP
Địa điểm:KCN ĐÔNG NAM
Đơn vị tổng thầu:DSS
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m225000
tấn550
Các dự án khác: