danh sách dự án

NHÀ MÁY APIS

Image Image
Ngành nghề SX:NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m210500
tấn0
Các dự án khác: