danh sách dự án

NHÀ MÁY CƠ KHÍ TIÊN PHONG

Image Image Image
Ngành nghề SX:CƠ KHÍ
Địa điểm:KCN LONG THÀNH - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m28000
tấn0
Các dự án khác: